ecandy zdrowie i uroda medycyna Leczenie uzależnienia od alkoholu na Śląsku

Leczenie uzależnienia od alkoholu na Śląsku

Leczenie uzależnienia od alkoholu na Śląsku post thumbnail image

Alkoholizm jest przewlekłą i postępującą chorobą, która dotyka około 600 tysięcy Polaków (2,5% społeczeństwa). Według raportu OECD za rok 2021 przynajmniej 35% mieszkańców Polski upija się raz w miesiącu. Więcej piją mężczyźni, ale to kobiety częściej upijają się do nieprzytomności. Wyjście z alkoholizmu to długotrwały proces, który niestety nie gwarantuje, że pacjent ponownie nie zacznie pić.

Objawy choroby alkoholowej.

Objawy choroby alkoholowej wydają się być w potocznej świadomości dość oczywiste. Przyjmuje się, że pijący upija się nałogowo i traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Klinicznie jednak wyróżnia się sześć symptomów choroby alkoholowej. Występowanie przynajmniej trzech z nich w ciągu miesiąca, świadczy o tym, że chory powinien podjąć leczenie uzależnienia od alkoholu. Należą do nich:

  1. Konieczność spożywania coraz większych dawek alkoholu, by się upić.
  2. Picie mimo świadomości, jakie są jego skutki (jakie straty wywołuje).
  3. Głód alkoholowy – odczuwanie przymusu picia.
  4. Głód abstynencyjny – objawy psychofizyczne występujące w okresie niepicia, np. drżenie mięśni, zaburzenie widzenia, bezsenność, biegunka i wymioty.
  5. Brak kontroli nad czasem spędzonym na piciu oraz nad ilością wypijanego alkoholu.
  6. Szukanie okazji, pretekstu do upijania się, koncentrowanie swojego życia wokół picia.

Formy leczenia alkoholizmu.

Pacjenci mają do wyboru leczenie w szpitalnym oddziale zamkniętym lub ambulatoryjne.

Najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnienia od alkoholu na Śląsku jest psychoterapia. Niestety dla wielu alkoholików, zwłaszcza pogrążonych w uzależnieniu od lat, ogromną trudność stanowi zrobienie pierwszego kroku: przyznanie się do problemu. Poza tym wytrwanie w terapii bez wsparcia farmakologicznego jest bardzo trudne. Znacznie większe szanse na powodzenie ma leczenie w zakładzie zamkniętym, gdzie pacjent nie ma dostępu do alkoholu. Nie bez znaczenia pozostaje również wsparcie otoczenia. Istnieją formy terapii, w które zaangażowani są także najbliżsi alkoholika.

W terapii leczenia uzależnienia od alkoholu stosuje się również środki farmakologiczne. Należą one do grupy benzodiazepinów i najczęściej wspierają pacjenta w leczeniu zespołu abstynencyjnego.

Leczenie alkoholika bez jego zgody.

Polskie prawo nie zezwala na zmuszenie kogokolwiek do udziału w terapii dla osób uzależnionych. Istnieje jednak jedno rozwiązanie, w którym na leczenie kieruje sąd. Z wnioskiem do sądu może zgłosić się Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym najbliżsi alkoholika muszą wystąpić o pomoc do swojej gminy. Jeśli w sądzie zgromadzone będą wystarczające dowody, np. skargi składane na policji, dokumentacja od szkolnego psychologa wskazującego na szkodliwy wpływ pijącego na dzieci, rachunki z izby wytrzeźwień, sąd może przychylić się do wniosku komisji.

Alkoholizm dotyka nie tylko osoby pijące, ale także ich najbliższych. Jeśli uzależniony mimo tego, ma wsparcie rodziny oraz przyjaciół, szansa na powodzenie terapii jest spora.

1 thoughts on “Leczenie uzależnienia od alkoholu na Śląsku”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty