ecandy zdrowie i uroda sprawy obywatelskie Wpływ obywateli na otoczenie

Wpływ obywateli na otoczenie

Wpływ obywateli na otoczenie post thumbnail image

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że obywatele zwykle mają niewielki wpływ na władzę. Dotyczy to również władz lokalnych zarządzających gminami i miastami. Chociażby z tego względu budżet obywatelski wydaje się słuszną ideą, która częściowo uniezależnia obywateli od władzy. Jakie korzyści niesie wprowadzenie budżetu obywatelskiego – http://budzet-obywatelski.pl/jakie-korzysci-niesie-ze-soba-wprowadzenie-budzetu-obywatelskiego/?

Pieniądze na dowolne cele

Warto wyjaśnić jakie korzyści niesie wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Przede wszystkim, obywatele dzięki niemu nie muszą już prosić władzy o realizację potrzebnych projektów. Jeśli w mieście brakuje danego rodzaju infrastruktury lub remontów, można je sfinansować z budżetu obywatelskiego. Uniezależnia więc to znacząco obywateli od władzy.

Tym samym, władza czuje się mniej pewnie i nie pozwala sobie już na bagatelizowanie głosu obywateli. Mieszkańcy mają dzięki temu większy wpływ także na inwestycje realizowane z pieniędzy znajdujących się poza budżetem obywatelskim.

Co z władzą?

Wydawać by się mogło, że władza tylko traci na budżecie obywatelskim. Musi bowiem pozbywać się pieniędzy na rzecz obywateli oraz słuchać ich głosu. Niemniej jednak, są również pewne korzyści dla władz. Rzecz w tym, iż każdy polityk który opowiada się za budżetem obywatelskim jest przez mieszkańców doceniany. Dlatego też, nie trzeba wiele, aby zyskać nowe głosy w społeczeństwie. Politycy wprowadzający budżet obywatelski z większym prawdopodobieństwem będą wybierani na swoje stanowiska w kolejnych kadencjach. Wydaje się, że z perspektywy rządzących wprowadzenie budżetu obywatelskiego również może być bardzo korzystne.

Czytaj też kto korzysta na wprowadzeniu budżetu obywatelskiego: http://eden-oleje.pl/korzysta-wprowadzeniu-budzetu-obywatelskiego/

Powiązane posty