Wpływ obywateli na otoczenie

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że obywatele zwykle mają niewielki wpływ na władzę. Dotyczy to również władz lokalnych zarządzających gminami i miastami. Chociażby z tego względu budżet obywatelski wydaje się słuszną ideą, która częściowo uniezależnia obywateli od władzy. Jakie korzyści niesie wprowadzenie budżetu obywatelskiego – http://budzet-obywatelski.pl/jakie-korzysci-niesie-ze-soba-wprowadzenie-budzetu-obywatelskiego/?